PUUENERGIA


Suomessa kulutettavasta energiasta yli 20 % tuotetaan puulla. Puuenergia luokitellaan hiilidioksidipäästöjen suhteen neutraaliksi energianlähteeksi. Puuenergian hyödyntäminen on kasvanut viime vuosina etenkin lisälämmönlähteenä sähkölämmitystaloissa.

Puupolttoaineiden poltosta syntyy vähemmän rikki-, typpi- ja raskasmetallipäästöjä kuin muista kiinteistä polttoaineista. Tuhkan osuus polton on myös muita kiinteitä polttoaineita pienempi. Hiukkaspäästöt voidaan kaukolämpölaitoksissa hallita puhdistustekniikoilla. Pienissä tulisijoissa puun poltto aiheuttaa kuitenkin merkittäviä pienhiukkaspäästöjä.

Puupolttoaineiden saatavuus vaihtelee alueittain. Puun kuljettaminen kauaksi ei ole taloudellisesti kannattavaa ja siksi sen voidaan sanoa olevan paikallinen polttoaine. Puupolttoainetta voidaan korvata turpeella, mikäli puuta ei ole saatavilla kilpailukykyiseen hintaan.