Puusta energiaksi – ostamme energiapuuta Pohjois-Pohjanmaalla

Ota yhteyttä

Latvaenergia Oy on erikoistunut puusta energiaksi -ratkaisuihin. Rakennamme kotimaisella puulla toimivia lämpökeskuksia. Ostamme energiapuuta – ota yhteyttä ja kysy lisää!

Puuenergia – paikallisesti tuotettu polttoaine

Suomessa kulutettavasta energiasta yli 20 % tuotetaan puusta. Puuenergia luokitellaan hiilidioksidipäästöjen suhteen neutraaliksi energianlähteeksi. Puun hyödyntäminen onkin kasvanut viime vuosina etenkin lisälämmönlähteenä sähkölämmitystaloissa.

 

Puupolttoaineiden poltosta syntyy vähemmän rikki-, typpi- ja raskasmetallipäästöjä kuin muista kiinteistä polttoaineista. Tuhkan osuus on myös muita kiinteitä polttoaineita pienempi. Hiukkaspäästöjä voidaan kaukolämpölaitoksissa hallita puhdistustekniikoilla. Pienissä tulisijoissa puun poltto aiheuttaa kuitenkin merkittäviä pienhiukkaspäästöjä.

 

Puupolttoaineiden saatavuus vaihtelee alueittain. Puun kuljettaminen kauaksi ei ole taloudellisesti kannattavaa ja siksi sen voidaan sanoa olevan paikallinen polttoaine. 

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Ostamme puuta hankintakaupalla ja pystykaupalla

Ostamme energiapuuta suoraan maanomistajalta pysty- ja hankintakaupalla ympäri vuoden. Energiapuuta ovat muun muassa kokopuu, ranka, kannot ja hakkuutähde. Energiapuuta voidaan hyödyntää lämpökeskuksissamme.


Hankintakauppa on yleisesti käytetty kauppatapa energiapuukaupassa. Tällöin myyjä hakkaa ja kuljettaa puun tienvarteen.


Pystykaupassa taas ostaja ostaa leimikkoon hakkuuoikeuden. Hän kaataa, kuljettaa ja hakettaa energiapuun. Toimintapa on myyjälle vaivattomin vaihtoehto ja sitä käytetään erityisesti nuoren metsän kunnostuskohteissa.


Ennen kuin toimit, ota yhteyttä meihin!

Yhteystiedot

Puun energiasisältöjä

  • Yhdestä kiintokuutiosta rankaa saadaan haketta 2,5 kuutiota.

  • Yhdestä hakekuutiosta saadaan energiaa noin 0,8 MWh. Näin ollen yhdestä kiintokuutiosta saadaan noin 2 MWh energiaa.

  • Nuoren metsän kunnostuksessa saadaan rankaa noin 30 k-m³ hehtaarilta, tästä määrästä saadaan haketta noin 75 m³ ja energiaa noin 60 MWh. Tällä voidaan korvata kevyttä polttoöljyä lähes 6000 litraa!

Pyydä lisätietoja